tel.       +460707486648
post:     Lättingebacken 8/42
            16362 Spånga, Sweden
Besök:  Ateljé vid Eggeby Gård,
             Spånga-Tensta